Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Budowa farm wiatrowych

Numer: 66, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-01-25, data przekazania: 2022-01-27

W związku z inwestycjami związanymi z budową farm wiatrowych na terenie powiatu malborskiego, chciałbym się dowiedzieć jak kwota finansowa wpłynęła na rachunek naszego starostwa, od początku realizacji w/w inwestycji. 

Na jednych z ostatnich sesji rady powiatu malborskiego Pan Starosta Mirosław Czapla poinformował radnych, że ościenny powiat Sztumski otrzymał dofinansowanie wysokości 25 milionów złotych. 

Dziękuję za odpowiedź. 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Kasyna radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2022-02-02

W odpowiedzi na Pana zapytanie, które wpłynęło dnia 27 stycznia 2022 r., informuję, że Starostwo Powiatowe w Malborku nie uzyskało żadnych dochodów / wpływów finansowych z tytułu budowy farm wiatrowych na terenie Powiatu Malborskiego. 

Natomiast firma, która realizowała inwestycję w Nowym Stawie przebudowała na swój koszt fragment drogi powiatowej, po której poruszały się ciężkie pojazdy.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania