Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wydłużenie godzin otwarcia basenu

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-01-21, data przekazania: 2022-01-25

Ostatnie wejście na pływalnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku jest możliwe o godzinie 17:00 w soboty i niedziele.

Wnoszę o wydłużenie godzin rekreacji na pływalni do godziny 20:00 w związku z zapytaniami mieszkańców naszego powiatu. 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2022-02-01

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 21 stycznia 20022 roku, która wpłynęła do kancelarii ogólnej w dniu 25 stycznia br. uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku istnieje możliwość wydłużenia godzin pracy basenu. Jednakże pociąga to za sobą konieczność dodatkowego zatrudnienia konserwatorów i ratowników. Dodatkowe roczne koszty z tego tytułu wynoszą w granicach od 70 do 1000 tys. zł. 

Z uwagi na realizację przyjętych w planie budżetu na 2022 rok zadań, a także stopień realizacji dochodów budżetowych, przyznanie dodatkowej dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydłużeniem pracy basenu jest w chwili obecnej niemożliwe.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania