Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy Karty Dużej Rodziny - basen

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-01-21, data przekazania: 2022-01-25

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Z uwagi na zapytania mieszkańców noszę o rozważenie wprowadzenia Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców powiatu malborskiego przy zakupie biletów na basen w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Waldemar Lamkowski - Wicestarosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2022-02-01

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 21 stycznia 2022 roku, która wpłynęła do kancelarii ogólnej w dniu 25 stycznia br. uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) możliwe jest wprowadzenie Karty Dużej Rodziny pod warunkiem przyjęcia przez radę powiatu programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. Decyzja w tej sprawie należy do rady powiatu. 

Zgodnie z art. 29 ust. 11 ww. ustawy, powiatowy program nie jest finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że skutki finansowe ponosi organ przyznający takie uprawnienia. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania