Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zapytanie odnośnie rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji.

Numer: 62, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2022-01-24, data przekazania: 2022-01-25

Szanowny Panie

W związku z zapytaniami kierowanymi do mnie przez mieszkańców powiatu, jak i członków Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku, zwracam się z zapytaniem dlaczego Radny Piotr Szkudlarek rozprzestrzenia nieprawdziwe informacje nt. rzekomej likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku? 

Zaznaczam, że swoje wątpliwości mógł zgłosić podczas obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Malborskiego, kiedy procedowane było przekazanie wyżej wymienionej placówki Samorządowi Woj. Pomorskiego. 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Czapla radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Szkudlarek - Radny Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2022-01-31

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2022 dotyczące zapytania Pana Radnego Mirosława Czapli oświadczam, iż żadna z moich wypowiedzi dotyczących Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Malborku nie wskazywała na jego bezwarunkowe i definitywne zamknięcie w przyszłości.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania