Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Odbiór chodnika w Królewie

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2021-12-16, data przekazania: 2021-12-16

W tej interpelacji znów będzie mowa o Internecie.

Otóż, na internetowej stronie Urzędu Gminy Stare Pole dowiedzieć się można, że "w dniu 2 grudnia 2021 r. odbył się uroczysty odbiór chodnika w Królewie, wzdłuż drogi powiatowej". Dowiedzieć się też można, że "wartość inwestycji to ponad 300 tys. złotych z czego 50% zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. "Rządowy Fundusz Dróg", 25% przez Starostwo Powiatowe w Malborku i 25% przez Gminę Stare Pole". 

Poza tym, dowiedzieć się można, że w uroczystym odbiorze uczestniczyli Pan Starosta ze swoim zastępcą, członek zarządu powiatu malborskiego p. Piotr Szwedowski, radna z naszego grona p. Jolanta Szczypior, wójt Starego Pola p. Marek Szczypior, przewodniczący gminnej rady oraz miejscowa pani sołtys. 

Jest też notka, że „Starosta malborski podziękował samorządowcom z Gminy Stare Pole za partycypację w kosztach zadania wskazując, iż odebrana właśnie inwestycja to dobry przykład na to, że razem można więcej”.

Wobec powyższego mam kilka pytań, poczynając od wątku ostatniego:

  1. Czy to, że Pan Starosta podziękował samorządowi Starego Pola za partycypację w kosztach, pomijając autorów „Rządowego Funduszu Dróg" i kluczowego partycypanta, to rezultat błędu pisarskiego autorów strony czy osobowościowej przypadłości Pana Starosty? Pytanie dość istotne, bo jak sam przyznał - razem można więcej.
  2. Dlaczego członkowie komisji branżowej nie zostali powiadomieni o przedmiotowej uroczystości? (p. Jolanta Szczypior nie jest członkiem komisji ds. komunikacji i transportu, a p. Piotr Szwedowski jest przedstawiony jako członek zarządu).
  3. Wielokrotnie podejmowałem temat informowania członków komisji branżowych o spodziewanych uroczystościach dotyczących ich kompetencji. Problem w tym, że wielu radnych - niżej podpisanego nie pomijając - chętnie brałoby w nich udział.

Stąd pytanie do Pana Starosty i Pana Przewodniczącego, czy nie uważają Panowie, że zakrawa to na celowe pomijanie radnych, uniemożliwiając im pełne wykonywanie mandatu (opiniowanie wydatków w komisji i głosowanie na sesji - tak, odbiór inwestycji - jedynie we własnym gronie).

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2021-12-27

W odpowiedzi na pytania postawione w interpelacji informuję:

  1. Nieprawda, autorom „Rządowego Funduszu Dróg” za tzw. „schetynówki”  dawno podziękowałem i nie tylko jako samorządowiec.
  2. Przypominam, że jako Starosta jestem Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Informuję, że nie było to posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Transportu i Komunikacji Rady Powiatu Malborskiego. Pani Radna Jolanta Szczypior jest Przewodniczącą Komisji Gospodarki, Budżetu Powiatu Malborskiego oraz Radną z obwodu Starego Pola - skąd uzyskała mandat w kadencji 2018-2023. Piotr Szwedowski od początku kadencji 2018-2023 jest etatowym członkiem Zarządu Powiatu Malborskiego.
  3. Odbiór inwestycji w Lichnowach odbył się bez przedstawicieli Gminy Lichnowy (w tym czasie odbywało się posiedzenie Rady Gminy Lichnowy). Natomiast w Starym Polu odbiór odbył się w obecności wójta i wicewójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stare Pole.
  4. Zarówno w Lichnowach jak i w Starym Polu nie było reprezentantów odpowiednich komisji bezpieczeństwa w/w gmin.
  5. Przypominam - ze względu na bezpieczeństwo i obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa Covid-19, odebranie inwestycji odbyło się w bardzo okrojonym składzie osobowym i nie miało uroczystego charakteru. Poza technicznym odbiorem wykonanych robót, to była przede wszystkim okazja do poinformowania lokalnego społeczeństwa o wkładzie finansowym państwa i samorządów naszego Powiatu na realizację inwestycji (50% budżet państwa, 25% kosztów inwestycji pokrył Powiat Malborski i po 25% Gminy Stare Pole i Lichnowy).
  6. Na jakiej podstawie miałby uczestniczyć Radny Krzysztof Grylak jeśli odbiór inwestycji odbywał się w godzinach pracy Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie Pan jest zatrudniony?
  7. Mężczyźni mają różne życzenia, ale warto przy okazji odwołać się do hrabiego Aleksandra Fredry "Znaj proporcjum, mocium panie”. Dzisiaj cytat ten znakomitego komediopisarza, nabiera szczególnego znaczenia w życiu społecznym i politycznym.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania