Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dostęp do PCZ

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski - Przewodniczący Rady Powiatu
data wpływu: 2021-10-13, data przekazania: 2021-10-13

W związku z trafiającymi do mnie sygnałami mieszkańców powiatu malborskiego dot. problemu z zarejestrowaniem noworodków do przychodni oraz ograniczonymi możliwościami dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze pediatrii, proszę o interwencję w przedmiotowej sprawie.

Rodzice nowonarodzonych dzieci mają utrudniony dostęp do pediatrów. Jak udało mi się ustalić najprawdopodobniej wynika to z faktu, iż przekroczono limity liczby pacjentów przypadające na lekarzy tej specjalizacji. W związku z powyższym od kilku miesięcy nowonarodzone dzieci nie są rejestrowane w przychodniach. Zdaję sobie sprawę z tego, iż Starostwo Powiatowe nie posiada kompetencji ustawowych pozwalających na ingerowanie w działalność podmiotów leczniczych świadczących usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uważam jednak, że nie można pozostawić tego problemu bez stosownej reakcji, zwłaszcza że jest on coraz częściej poruszany przez mieszkańców naszego powiatu. Czy Powiatowe Centrum Zdrowia, którego właścicielem jest powiat, analizowało ten problem? Czy rozważano możliwość zwiększenia zakresu działalności spółki o wyodrębnienie przychodni pediatrycznej w zasobach PCZ, aby zaradzić temu problemowi? Jeśli nie, czy istnieje możliwość analizy tego tematu? Sądzę, iż z upływem czasu problem ten może się pogłębiać, a jego skuteczne rozwiązanie w fazie rozwoju mogłoby temu zapobiec.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego / Paweł Chodyniak Prezes Zarządu PCZ

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2021-10-22

Odpowiedź Mirosława Czapli - Starosty Powiatu Malborskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację, z dnia 13 października 2021r., w załączeniu przekazuję odpowiedź Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - Pana Pawła Chodyniaka.


Odpowiedź Pawła Chodyniak - Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w odpowiedzi na interpelację Radnego Marcina Szeszy dotyczącą problemów mieszkańców powiatu malborskiego z dostępem do lekarza pediatry informuje, że wiemy o problemie i dlatego mamy w planach rozszerzenie działalności Przychodni POZ przy ul. Konopnickiej w ww. zakresie. 

Jest to utrudnione ze względu na brak lekarzy pediatrów. Czynimy usilne starania, aby pozyskać lekarzy ze specjalizacją z pediatrii lub dodatkowych lekarzy rezydentów w oddziale dziecięcym i jak najszybciej umożliwić mieszkańcom korzystanie z tych usług.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania