Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dzieci z malborskich szkół biorą udział w eksperymencie medycznym, czy rodzice są o tym informowani?

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski Przewodniczący Rady Powiatu Ma
data wpływu: 2021-09-24, data przekazania: 2021-09-30

W szkołach, które są administrowane przez nasz powiat ruszyła akcja szczepień dzieci i młodzieży na COVID-19. Na zebraniach rodzice otrzymali od wychowawców deklarację na szczepienia. Moje pytanie brzmi czy rodzice otrzymują również informację, że ich dziecko bierze udział w eksperymencie medycznym. Czy podpisują dokumenty, w których wyrażają zgodę na udział w eksperymencie medycznym.

Wg informacji zawartych w Apelu  Polskiego  Stowarzyszenia  Niezależnych  Lekarzy  i  Naukowców z dnia  26.09.2021r.  Proponowane preparaty do tzw. szczepień również dzieci powstały w oparciu o nową technologię inżynierii genetycznej, na bazie której nie były produkowane żadne dotąd stosowane szczepionki[1]. Nie uzyskały nigdy licencji[2] i są w III fazie badań klinicznych, które zakończą się w 2022-2023 roku (w zależności od firmy). W przypadku  ,,szczepionki” Comirnaty firmy Pfizer-BioNtech, którą ,,szczepione” są już polskie dzieci w wieku 12-18 roku życia badanie kliniczne III fazy jest zarejestrowane na stronie Clinical-Trials.gov pod numerem NCT 4368728 i kończy się w dniu 31 stycznia 2023r. (dane z ulotki). ,,Szczepionka” firmy Moderna SPIKEVAX, która została dopuszczona do stosowania na polskich dzieciach kilka dni temu jest obecnie w II/III fazie badań klinicznych i to badanie  ma  się  zakończyć  w  grudniu  2022  roku  (cytat  z  Charakterystyki  Produktu Leczniczego  ,,szczepionki”  Spikevax: ,,W  celu  potwierdzenia  skuteczności  i  bezpieczeństwa stosowania Spikevax podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć raport końcowy z badania klinicznego dotyczący randomizowanego, kontrolowanego placebo, zaślepionego dla obserwatora badania klinicznego o numerze mRNA-1273-P301 w grudniu 2022r.”).

Dowodem na trwanie fazy eksperymentalnej badań jest wyznaczenie w Polsce 8 ośrodków badawczych, które zostały zakwalifikowane do międzynarodowego projektu badań klinicznych szczepionek przeciw covid-19 dzieci od 6 miesiąca życia[3]. Prawo zakazuje prowadzenia eksperymentów medycznych na dzieciach do czasu zakończenia wymaganych badań na ludziach dorosłych, dlatego twierdzimy, że nakłanianie do „szczepień”, zatajanie możliwych powikłań i samo ,,szczepienie” dzieci może nosić znamiona zbrodni wobec ludzkości, a ta, zgodnie z kodeksem Norymberskim, nigdy nie ulega przedawnieniu! Przeprowadzenie eksperymentu badawczego zarówno na osobach chorych jak i zdrowych może mieć miejsce wyłącznie, jeżeli nie wiąże się on z ryzykiem lub jeżeli ryzyko to jest niewielkie i „nie pozostawia dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu” (Komentarz, art. 27 kk red. Grześkowiak 2021, Legalis).

 

  1. https://www.immunology.org
  2. https://www.pfizer.com
  3. https://clinicaltrials.gov
    po kliknięciu w link proszę odszukać: 
    Locations:
    Show 101 study location

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla - Starosta Powiatu Malborskiego

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2021-10-12

Dot. interpelacji z dnia 24.09.2021 roku - Dzieci malborskich szkól biorą udział w eksperymencie medycznym, czy rodzice są o tym poinformowani?

Z uwagą zapoznaliśmy się z Pani stanowiskiem i poglądami związanymi ze skutkami pandemii covid-19 określonymi w interpelacji adresowanej do Przewodniczącego Rady Powiatu Malborskiego z dnia 24.09.2021.

Uprzejmie informuję, że Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Malborski wypełniają obowiązki wynikające z obowiązującego prawa stanowionego przez rząd oraz resort oświaty. Obowiązuje ich tzw. ustawa covidowa i rozporządzenia Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki1.

Każdy obywatel ma możliwość dostępu do pełnej informacji na temat szczepień - w tym szczepionek i ich skutków ubocznych. Decyzję o szczepieniu podejmują rodzice i pełnoletni uczniowie. Nikt z dyrektorów i nauczycieli czy wychowawców nie wpływa na ich decyzje i nie przymusza do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem i wyborem co do szczepień. Nie wniesiono w tym zakresie skargi i uwag do Starostwa.

Szanujemy Pani poglądy i liczymy na wsparcie dla dobra wspólnego.

 

1) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 - z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późniejszym zmianami); Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późniejszymi zmianami).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania