Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski Przewodniczący Rady Powiatu Ma
data wpływu: 2021-09-24, data przekazania: 2021-09-27

Wnoszę o opracowanie ścieżki pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży z naszego powiatu wskazującej gdzie można szukać pomocy w przypadku problemów psychicznych. W Polsce wzrosła ilość prób samobójczych wśród dzieci o ok 30 %, w ostatnich miesiącach w naszym powiecie śmierć poniosło dziecko, które targnęło się na swoje życie. Na Komisji Bezpieczeństwa Komendant Policji w Malborku potwierdził, że wzrosła ilość interwenci dotyczących prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w naszym powiecie.

Na portalach internetowych malborskie mamy szukają pomocy i wsparcia w poszukiwaniu lekarzy psychiatrów dla swoich dzieci. Niestety możliwe jest tylko leczenie prywatne, koszty jednej wizyty to ok 120 zł – 150 zł. Gdzie rodzice mogą szukać pomocy u lekarzy psychiatrów dziecięcych na tzw. refundację w najbliższej okolicy?

Młody człowiek często potrzebuje pomocy ale nie ma odwagi w związku ze swoim stanem prosić o pomoc w najbliższym otoczeniu np. w szkole. Udostępnienie informacji w miejscach ogólnodostępnych gdzie dziecko i rodzic może szukać pomocy da nam szanse  uniknąć tragedii.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla -Starosta / Justyna Piłat -Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2021-10-11

W odpowiedzi na Pani INTERPELACJĘ, która wpłynęła 27 września 2021 r., dot. pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży w załączeniu przesyłam informacje przekazane przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku - Panią Justynę Piłat. 

Starosta Powiatu Malborskiego - Mirosław Czapla


Odpowiedź w sprawie interpelacji dotyczącej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu malborskiego.

W zakresie wsparcia i opieki psychiatrycznej pomocy można szukać w następujących miastach:

  • Tczew - Przychodnia Rogowscy
  • Elbląg - Przychodnia KARAN
  • Gdańsk - przychodnie i poradnie dla dzieci i młodzieży
  • Grudziądz - Poradnia Psychiatrii Dziecięcej

W procesie wsparcia psychologicznego dużą rolę odgrywają osoby mające bezpośredni kontakt z dzieckiem: wychowawca klasy, pedagog, psycholog szkolny. To od nich zależy, czy uczniowie w sytuacji kryzysowej, traumatycznej czy depresji zostaną objęci pomocą.

W zakresie udzielania pomocy psychologicznej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w swojej działalności oferuje konsultacje, porady, warsztaty, terapie i psychoterapie dla rodziców i dzieci dotyczące m.in. radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi; sytuacji kryzysowych i traumatycznych (m.in.: uzależnień, przemocy, rozwodu, śmierci).

W celu wsparcia psychologicznego uruchomiona została całodobowa bezpłatna ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów, a także nauczycieli i pedagogów - pod numerem telefonu 800 800 605.

W celu koordynacji udzielania pomocy psychiatrycznej i psychologicznej widzimy potrzebę stworzenia stanowiska interwencii psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysowej, traumatycznej, depresji w porozumieniu między MOPS, PCPR i Gminami Powiatu Malborskiego.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku - Justyna Piłat

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania