Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Pomoc psychiatryczna i psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski Przewodniczący Rady Powiatu Ma
data wpływu: 2021-09-24, data przekazania: 2021-09-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Grzegorzewska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Mirosław Czapla -Starosta / Justyna Piłat -Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2021-10-11