Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o rozważenie możliwości budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2901G

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Krzysztof Osijewski Przewodniczący Rady Powiatu Ma
data wpływu: 2021-08-25, data przekazania: 2021-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-08-31