Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy braku porządku podczas uroczystości rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-08-09, data przekazania: 2021-08-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: inż. Józef Barnaś - Z-ca Burmistrza Miasta Malborka

Wydział merytoryczny: Biuro Rady, data odpowiedzi: 2021-08-18