Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dotyczy zarośniętych poboczy

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-06-23, data przekazania: 2021-06-23

W nawiązaniu do innych uwag dotyczących drogi łączącej Stare Pole z Kaczynosem, zgłaszam dziś problem mocno zarośniętych poboczy. Stan przydrożnej zieleni może wpływać ujemnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 3 fotografie w załączeniu.

Proszę o interwencję.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-06-28

W odpowiedzi na Pana interpelację z 22 czerwca 2021r. uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2021r. Zarząd Powiatu Malborskiego Porozumieniem Nr 2/11/2021 powierzył Gminie Stare Pole zadanie publiczne - zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Stare Pole w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

Porozumienie j.w. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 25.05.2021r. poz. 1913. Zgodnie z §1 Porozumienia Gmina Stare Pole zobowiązała się do utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Gminy przez co najmniej dwukrotne wykaszanie traw.

Pobocze drogi Nr 2932G Kaczynos - Stare Pole na odcinku od DK22 do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kaczynos Kolonia zostało ponownie okoszone dnia 22.06.2021r.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania