Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont chodnika

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-04-23, data przekazania: 2021-04-23

W związku z trafiającymi do mnie pytaniami od mieszkańców gminy Miłoradz zwracam się z prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczącej planowanego na terenie gminy zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2916 G, na które to zadanie samorząd powiatowy otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 1. Jaki fragment wzdłuż drogi powiatowej zostanie objęty inwestycją?
 2. Jaki zakres prac jest przewidziany w ramach tego zadania?
 3. W jakim przybliżonym terminie planowana jest realizacja budowy chodnika?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwa Mirosław Czapla

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-04-28

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 23 kwietnia 2021 uprzejmie informuję co następuje:

 1. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2916G zostanie wykonana na odcinku 1,0 km od m. Lisewo Malborskie do m. Lisewo V.
 2. W ramach w/w inwestycji realizowany będzie następujący zakres prac:
  • karczowanie pni,
  • korytowanie i profilowanie podłoża,
  • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
  • wykonanie oznakowania poziomego,
  • humusowanie.
 3. Planowany termin zakończenia budowy chodnika na odcinku od m. Lisewo Malborskie do m. Lisewo V - do 30 października 2021r.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania