Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zniszczone drogi, pobocza.

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-01

1. 

Została zakończona inwestycja w Centralnym Wodociągu Żuławskim w Letnikach, przez którą została zdegradowana droga powiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 przez Ząbrowo do Letnik. Największe zniszczenie drogi jest na odcinku Ząbrowo - Letniki. Mieszkańcy tych miejscowości i nie tylko, zwracają się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie naprawy zniszczonej drogi. Oczekują przynajmniej przywrócenia jej stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji w CWŻ.

W związku z powyższym proszę o naprawę zniszczonej drogi.

2.

Zgłaszany jest problem zniszczonego pobocza na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową DK nr 22 przez miejscowość Ząbrowo. Dotychczasowe naprawy tego pobocza nie dają oczekiwanych efektów. W krótkim czasie, po naprawach pobocza, powstają na nowo dziury, wyrwy, które powodują m.in. kolizyjność wymijania się pojazdów. Użytkownicy tego odcinka drogi zwracają się do mnie z prośbą o interwencję.

W związku z powyższym proszę o skuteczną naprawę pobocza.

3.

Mieszkańcy Królewa i nie tylko, oczekują obiecanego chodnika w Królewie - zwracają się do mnie z prośbą o przyspieszenie realizacji tej inwestycji.

W związku z powyższym proszę o przedstawienie stanu zaawansowania prac związanych z planowaną inwestycją budowy chodnika poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców.

Chodzi o skonkretyzowanie terminu zakończenia tej inwestycji.

4.

Mieszkańcy Królewa zgłaszają do mnie także problem zniszczonego pobocza na odcinku drogi od skrzyżowania drogi krajowej nr 22 w kierunku Kaczynosu.

W związku z powyższym proszę o naprawę pobocza.

5.

Mieszkańcy miejscowości Klecie oczekują od wielu lat na poprawę, poprzez przebudowę nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Parwark - Klecie. Droga jest brukowana i w bardzo złym stanie technicznym. Zdarzają się uszkodzenia pojazdów m.in. poprzez uszkodzenia zawieszeń, pozostałych elementów podwozia pojazdów itp.

W związku z powyższym - biorąc pod uwagę problemy z pozyskaniem środków finansowych na naprawę tej drogi - proszę o przedstawienie rozwiązania, które poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Szczypior radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwa Mirosław Czapla / Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-04-09

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 29 marca 2021 (data wpływu do urzędu 01.04.2021r.) uprzejmie informuję co następuje:

  1. Nawierzchnia drogi powiatowej nr 2931G Królewo - Ząbrowo zostanie naprawiona do 30 czerwca br. w ramach remontów cząstkowych dróg powiatowych.
  2. Odpowiedź dotycząca naprawy poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 2931G na odcinku od DK 22 do m. Ząbrowo zostanie Pani udzielona do końca kwietnia br. po przeprowadzeniu analizy wydatków budżetu za I kwartał br.
  3. Inwestycja „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930G poprzez budowę w miejscowości Królewo” planowana jest do realizacji w br. Przedmiotowe zadanie znajduje się na liście Funduszu Dróg Samorządowych rekomendowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku do dofinansowania na rok 2021. Zostało ono ujęte w budżecie Powiatu Malborskiego na 2021r. Obecnie oczekujemy na opublikowanie przez PUW w Gdańsku ostatecznej listy zadań rekomendowanych wraz z przyznanymi dofinansowaniami.
  4. Odpowiedź dotycząca naprawy poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 2931G na odcinku od DK 22 do m. Kaczynos zostanie Pani udzielona do końca kwietnia br. po przeprowadzeniu analizy wydatków budżetu za I kwartał br.
  5. W 2020r. został wykonany remont zaniżeń i kolein nawierzchni drogi powiatowej nr 2907G na odcinku Klecie - Parwark masą bitumiczną na gorąco. W br. na w/w drodze realizowany będzie remont cząstkowy grysem bazaltowym i emulsją.

Uzupełnienie

W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące stanu poboczy wzdłuż drogi powiatowej Nr 2931G uprzejmie informuję, że ich naprawa na odcinkach: od DK 22 do m. Ząbrowo oraz od DK 22 do m. Kaczynos planowana jest do końca czerwca br.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania