Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zniszczone drogi, pobocza.

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2021-04-01, data przekazania: 2021-04-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jolanta Szczypior radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starostwa Mirosław Czapla / Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-04-09