Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Drogi naszego powiatu

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-12-29, data przekazania: 2021-01-07

Dobiega końca rok 2020, wiele uwagi poświęcaliśmy drogom naszego powiatu. Stąd chyba nie od rzeczy będą dwa pytania:

  1. Czy w tym roku były wnioski dotyczące powiatowych dróg, które by przez organy państwowe zostały odrzucone?
  2. Czy w tym roku były przedmiotowe oferty rządowe, do których akcesu nie składano?

W obu przypadkach proszę o ilość oraz uzasadnienia.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-01-11

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Radnego Powiatu Malborskiego w dniu 29 grudnia 2020 uprzejmie informuję co następuje:

  1. W 2020 roku Powiat Malborski złożył dwa wnioski na dofinansowanie przebudowy/remontu dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ( nabór na 2021 rok ). Na liście zadań rekomendowanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku do dofinansowania w części zadań podstawowych znajduje się jeden z nich — „Przebudowa dróg powiatowych nr 2916G i 2930G w powiecie malborskim poprzez budowę chodników ". Drugi wniosek „Remont dróg powiatowych nr 2907G i nr 2934G w celu popravvy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatu malborskiego ” nie figuruje na w/w liście. Lista zadań stanie się ostateczna po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów.
  2. W 2020 roku nie złożono wniosków na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach naborów konkursowych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( fundusz COVID - 19 ). W ramach limitu trzech wniosków możliwych do złożenia przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego, Powiat Malborski ubiega się o dofinansowanie następujących inwestycji dotyczących naszych szkół:
    • Modernizacja stropodachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w ZSPN nr4 w Malborku.
    • Dostosowanie budynku I LO w Malborku do wymagań ochronnych PPOZ wraz z remontem korytarzy i klatki schodowej.
    • Budowa boiska sportowego przy SOSW w Malborku.

Wnioski na dofinansowanie dróg powiatowych zostały złożone w ramach naboru do FDS na 202 Ir (pkt 1 )

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania