Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Subwencja oświatowa / Decyzje w trybie 132 KPA / Odwołanie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji / Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej / Wydział Środowiska, data odpowiedzi: 2020-10-07