Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Subwencja oświatowa / Decyzje w trybie 132 KPA / Odwołanie Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Interpelacja pierwsza.

O ile dobrze czytam w uzasadnieniu dzisiejszego projektu uchwały powiatu na 2020 rok, jak bumerang powraca kwestia zwrotu oświatowej subwencji za rok 2015. Mowa tam o kwocie 626 777 zł.

Przede wszystkim zapytam czy to prawda, że mamy zwracać?

Ileż razy pytaliśmy o tę sprawę na przestrzeni minionych lat - winno być w protokołach. Z korowodu uzyskiwanych odpowiedzi, chyba nie tylko ja, wyrobiłem sobie opinię, że:

  • „niczego nie będziemy oddawali”,
  • „mamy wynajętą kancelarię, której prawnicy wybronią nasz interes i wtedy pokażemy kto ma rację”.

Szydło wyszło z worka chyba w najbardziej dla nas niekorzystnych okolicznościach - mamy zwracać subwencję za rok 2015:

  • w roku dotykającym nas pandemią,
  • w roku kiedy nie dalej jak wczoraj - na Komisji Edukacji głowiliśmy się nad brakiem finansowych możliwości wobec nagród dla nauczycieli.

Proszę więc o informacje:

  1. Czy rzeczywiście nie można było zwrotu subwencji dokonać - że tak powiem - w latach obfitszych?
  2. Ile kosztowała nas sumarycznie obsługa prawna tej kwestii?

Interpelacja druga.

Pragnę zapytać, czy w czasie od początku 2015 roku przez nasze starostwo były wydawane decyzje w trybie 132 KPA, jeśli tak to ile ich było?

Interpelacja trzecia.

Uprzejmie proszę o podanie powodów, dla których został odwołany komendant Społecznej Straży Rybackiej.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji / Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej / Wydział Środowiska, data odpowiedzi: 2020-10-07

Interpelacja pierwsza

W odpowiedzi na Pana interpelację pierwszą z dnia 25 września 2020 roku odnośnie zmian budżetu powiatu na rok 2020, zwrotu subwencji oświatowej za rok 2015 oraz kosztów obsługi prawnej uprzejmie informuję, że wprowadzenie planu wydatków do budżetu powiatu na rok 2020 w wysokości 626 777 zł. związane jest z decyzją Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 rok. Jest to wynik audytu przeprowadzonego przez Krajową Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Lasowicach Wielkich, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku, Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w 2019 i 2020 roku, wg stanu na dzień 30.09.2015 roku.

Starostwo Powiatowe w Malborku zwróciło się z wnioskiem do Ministra Finansów o rozłożenie ww. należności na raty.

Z tytułu obsługi prawnej w ww. sprawie nie poniesiono żadnych kosztów.

Interpelacja druga

W odpowiedzi na Pana interpelację, z dnia 25 września 2020r., dotyczącą ilości wydanych decyzji w trybie art. 132 kpa, w okresie od 1 stycznia 2015r. do dnia złożenia interpelacji, informuję, że w Starostwie Powiatowym w Malborku została w wyżej wymienionym trybie wydana jedna decyzja.

Interpelacja trzecia

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną podczas sesji w dniu 25 września 2020 roku, dot. podania powodów odwołania Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego wyjaśniam co następuje.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2168) oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przy Polskim Związku Wędkarskim - załącznik do Uchwały Nr X/63/1999 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 września 1999r. - Komendanta powołuje i odwołuje Starosta na wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego lub uprawnionego do wędkowania.

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Malborskiego został odwołany z dniem 30.06.2020r. (pismo nr OS.6176.5.2020.BZ z dnia 23.06.2020r.) na podstawie otrzymanego w dniu 08.06.2020r. wniosku Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu (pismo nr OW/SSR/10/2020 z dnia 28.05.2020 r.).

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania