Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Propozycja wprowadzenia oznakowania pionowego na odcinku drogi krajowej nr 22

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2020-02-10, data przekazania: 2020-02-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Karol Markowski Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-03-03