Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Organizacja ruchu na ulicy Kochanowskiego w Malborku.

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-11-25, data przekazania: 2019-11-25

W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o interwencję dot. organizacji ruchu na ulicy Kochanowskiego w Malborku, pozostającej w zarządzie samorządu miasta Malborka.

Obecnie na wspomnianym ciągu komunikacyjnym będącym drogą gminną obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów po obu stronach jezdni w godz. 7:00-16:00. Ograniczenie wynika z oznakowania pionowego - znak drogowy B36. Pomimo istniejącego zakazu, kierowcy bardzo często łamią przepisy ruchu drogowego pozostawiając pojazdy na poboczu drogi, a co za tym idzie utrudniając płynność ruchu i stwarzając realne niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i kierujących.

Wspomniana ulica jest kręta, a w pobliżu pasa drogi znajdują się liczne nieruchomości ze zjazdami do prywatnych posesji. Natężenie ruchu na tej ulicy systematycznie rośnie ze względu na fakt, iż jest to jedyny ciąg komunikacyjny łączący dwie duże dzielnice miasta, a także stanowiący ważny fragment dojazdowy do rozbudowującego się osiedla na terenie gminy wiejskiej Malbork. Problem ten dotyczy więc nie tylko mieszkańców Malborka ale wszystkich użytkowników tej drogi.

Po licznych uwagach kierowców proszących o zaakcentowanie niniejszego problemu, zwracam się z prośbą o interwencję u Komendanta Powiatowego Policji oraz burmistrza Malborka będącego przełożonym Straży Miejskiej o podjęcie działań w zakresie egzekwowania obowiązujących przepisów w tym obrębie, a także rozważenia możliwości wydłużenia obowiązującego zakazu w godz. 6:00-18:00.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Szesza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Straż Miejska w Malborku / Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-17

Odpowiedź Straży Miejskiej w Malborku z dnia 05.12.2019:

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 28.10.2019 r. odnośnie bezpieczeństwa na ul. Kochanowskiego informuję, że strażnicy miejscy w ramach posiadanych kompetencji podejmują tam interwencje w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Były już wystawiane pouczenia oraz mandaty karne. Obecnie czynności kontrolne zostaną tam zintensyfikowane.
Godziny obowiązywania znaku B-36 są dostosowane do przejeżdżających tamtędy autobusów MZK.

Odpowiedź Komendy Powiatowej Policji w Malborku z dnia 11.12.2019:

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2019rv KD.003.2.2019 dotyczące Interpelacji z dnia 25.11.2019r. w sprawie organizacji ruchu na ul. Kochanowskiego w Malborku, wyrażam opinię że wnioskowane ograniczenie  parkowania w godz. 6.00-18.00 nie koniecznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W okresie trzech ostatnich lat odnotowano na ul. Kochanowskiego jedynie cztery zdarzenia (kolizje bez osób rannych) a w samym 2019r roku — żadnego  zdarzenia.

Biorąc pod uwagę statystykę jest to miejsce raczej nie należące do kategorii „niebezpiecznych w ruchu drogowym”. Jednakże odnotowano zdarzenia w bezpośredniej bliskości ul. Kochanowskiego — ul. Głowackiego — skrzyżowanie z ul. Kochanowskiego.Jest to spowodowane właśnie dużym natężeniem ruchu na ul. Kochanowskiego ,gdzie włączenie się do ruchu szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego stanowi  niewątpliwie dużą niedogodność. Jedną z przyczyn utrudnionego włączania się do ruchu z ul. Kochanowskiego na ul. Głowackiego jest zapewne zbyt wysoki i niefortunnie zbyt blisko skrzyżowania zainstalowany próg zwalniający Pozostałe elementy uspokojenia ruchu również nie spełniają wymogów dla tego typu urządzeń  drogowych (progi są zbyt wysokie i zlokalizowane zbyt blisko skrzyżowań a także niewłaściwie oznakowane (szczególnie próg znajdujący się w obrębie skrzyżowania z ul. Głowackiego).

Mając na uwadze bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zasadnym jest rozważenie przebudowy w/w elementów spowalniających ruch drogowy zgodnie z zasadami  montażu przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003  roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych.., Załącznik nr 4.

Odnośnie sugerowanej zmiany rozszerzającej czasookres obowiązywania zakazu zatrzymywania na ul. Kochanowskiego, zasadnym było by utrzymanie obecnie obowiązującego zakazu zatrzymywania szczególnie w godzinach porannego jak i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. W pozostałym okresie natężenie ruchu  drogowego znacznie spada , wiec biorąc to pod uwagę być może należy rozważyć opcje wprowadzenia dwóch okresów zakazu zatrzymywania: 7.00-10.00 i 14,00-17.00  Takie rozwiązanie mogło by wpłynąć korzystnie dla mieszkańców umożliwiając im dostęp do posesji w celach np. transportowych, a zapewniłoby odpowiednia drożność drogi w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Natomiast w ramach nadzoru nad ruchem funkcjonariusze WRD KPP w Malborku otrzymali zadania związane z w/ w sytuacją.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania