Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przemoc, agresja i mowa nienawiści w przestrzeni publicznej

Numer: 22, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-09-11

Sprawa będzie nieco dłuższa, dotyczyć będzie bowiem nie byle czego.

Z początkiem tego roku szereg samorządów, w tym i Rada Powiatu Malborskiego przyjęła stanowisko w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści.

Jak wiadomo, przemoc, agresja i mowa nienawiści, to coś strasznego - coś, co prowadzi nieuchronnie do unicestwienia wartości humanistycznych, i nie mieści się w standardach demokracji.

Kiedy mówimy o przestrzeni publicznej, trudno tu pominąć media, ale machnąłem ręką na fakt, że jeszcze przed przyjęciem naszego stanowiska, Justyna Pochanke obsługując stację TVN zakomunikowała: "Od lat się mówi, że trzon wyborców PiS-u stanowią wyznawcy, a nie wyborcy, a wyznawcom niewiele trzeba tłumaczyć" (cytat za Internetem, na przykład: wpolityce.pl, dostęp 10 września 2019r.).

Trudniej już było machnąć ręką, kiedy w czerwcu dowiedziałem się, że profesor nauk humanistycznych i bioetyk, zakomunikował: "PiS wyniosły do władzy hołota, chamy i prostacy, głupi naród." (cytat za Internetem, na przykład wpolityce.pl, dostęp 10 września 2019r) - autor słów Jan Hartman.

Proces eskaluje. I tak oto kilka dni temu dowiedziałem się, że elektorat PiS ma ordynarne ryje. Wierny cytat brzmi: "Odbyłam dziś bitwę z trollami, przy okazji blokad miałam możliwość zobaczyć te twarze, a właściwie mordy. Oni mają ordynarne ryje i to wszystko elektorat PiS. A ich baby! Nie lepsze!". Autorem niniejszego jest literatka Maria Nurowska (cytat za Internetem, na przykła fronda.pl, dostę 10 września 2019r).

Drodzy Państwo, ponieważ - jak proklamowaliśmy - obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwstawianie się złu, pytam Pana Starostę, czy mógłby przygotować stosowne pismo, w którym zaapelowalibyśmy do wymienionych osób o stosowanie języka i odstąpienie od mowy nienawiści; oczywiście każdy z radnych mógłby się pod tym podpisać.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej, data odpowiedzi: 2019-09-16

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną podczas sesji w dniu 11 września 2019 roku, w sprawie możliwości przygotowania stosownego pisma i urzędowego wystąpienia w kwestii przypadków występowania mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, wyjaśniam, co następuje:

Jak słusznie Pan zauważył Rada Powiatu Malborskiego, w dniu 30 stycznia 2019 roku przyjęła Stanowisku w sprawie potępienia przemocy szerzącej się w przestrzeni publicznej oraz agresji i mowy nienawiści. Możliwość taką daje § 26 Statutu Powiatu Malborskiego. Natomiast brak jest kompetencyjnych podstaw ustawowych i statutowych do podejmowania czynności urzędowych Starosty lub jego urzędu, w przypadkach wymienionych w interpelacji.

Podzielam Pana pogląd, iż obowiązkiem każdego człowieka jest przeciwstawianie się złu. Osoba, która jest świadkiem przestępstwa albo posiada wiarygodne informacje o jego popełnieniu (np. nawoływanie do nienawiści) ma obywatelski obowiązek zawiadomienia o nim odpowiednich organów Państwa.

W świetle powyższego nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystał Pan ze swoich obywatelskich uprawnień.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania