Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Jakość wody w Nogacie

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-09-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Środowiska i Rolnictwa, data odpowiedzi: 2019-09-18