Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Malborski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Jakość wody w Nogacie

Numer: 21, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Krzysztof Osijewski
data wpływu: 2019-09-11

Rzecz będzie o Internecie.

Otóż na stronie internetowej Gminy Lichnowy zawarty jest komunikat Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, z którego dowiadujemy się, że woda z Wisły nie nadaje się do kąpieli, nawadniania upraw, wędkowania, no i spożywania również. Ma to związek z zatruciem wód Wisły przez oczyszczalnię ścieków w Warszawie, gdzie nastąpiła awaria. Wiemy, że fala wody zatrutej fekaliami dotarła w ubiegłym tygodniu do Grudziądza.

A jak ta sprawa przedstawia się w Nogacie?, gdzie nurt jest niemal zerowy, co - wg. mnie - sprzyja rozwojowi bakterii. Czy powiatowy wydział ds. ochrony środowiska dysponuje jakimś wynikami badań co do jakości wody w Nogacie?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Grylak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wicestarosta - Waldemar Lamkowski

Wydział merytoryczny: Wydział Środowiska i Rolnictwa, data odpowiedzi: 2019-09-18

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną podczas sesji w dniu 11 września 2019 roku, związaną z awarią oczyszczalni ścieków w Warszawie uprzejmie informuje, że również na stronie internetowej Powiatu Malborskiego została zamieszczona w dniu 29 sierpnia 2019 r. Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o Poważnej Awarii na Wiśle.

W dniu 3 września 2019 r. w siedzibie tut. starostwa odbyło się spotkanie robocze w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przedmiotem była m.in. awaria oczyszczalni - rzeka Wisła. Wg informacji przedstawionych na spotkaniu - stan Wisły jest bardzo niski - na wodowskazie w Tczewie wynosi 262 cm, przepływ wody 420 m3/s przy temperaturze wody 22,4 °C. Tut. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego monitoruje sytuację i jest w ciągłym kontakcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wydział Środowiska i Rolnictwa dysponuje jedynie oceną stanu Młynówki Malborskiej (kanał wpływa do Nogatu) uzyskaną z Raportu o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2017 roku (nie ma jeszcze raportu za 2018 rok). Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku Pani Elżbieta Zybko poinformowała, że na terenie powiatu malborskiego nie ma ujęć wody pitnej z rzeki Wisły, a Nogat i ujęcie wody Ząbrowo są bezpieczne. Kierownik Nadzoru Wodnego w Malborku Pan Antoni Kreft powiedział o zamknięciu jazów na śluzie Biała Góra. Wydano stosowne ostrzeżenia wykorzystując lokalne media, strony www oraz aplikację „BLISKO”.  

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania