Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 1 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 7 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Mirosław Czapla przeciw
2 Bogdan Kułakowski za
3 Andrzej Zakrzewski za
4 Piotr Szkudlarek wstrzymał się
5 Krzysztof Grylak wstrzymał się
6 Przemysław Wądołowski za
7 Piotr Szwedowski wstrzymał się
8 Małgorzata Ostrowska za
9 Agnieszka Grzegorzewska za
10 Maria Seibert za
11 Jolanta Szczypior za
12 Krzysztof Osijewski przeciw
13 Tomasz Rażewski przeciw
14 Marcin Szesza za
15 Marek Rukat wstrzymał się
16 Janusz Kasyna wstrzymał się
17 Waldemar Lamkowski za
18 Sławomir Zirra wstrzymał się
19 Dariusz Duda wstrzymał się